I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Rejestry, ewidencje i archiwa
MENU
Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa


1.   Księga ewidencji uczniów
2.   Księga uczniów
3.   Księgi ocen
4.   Arkusze ocen
5.   Dzienniki lekcyjne
6.   Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
7.   Ewidencja legitymacji szkolnych
8.   Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
9.   Księga uchwal Rady Pedagogicznej
10. Zarządzenia dyrektora szkory
11. Decyzje dyrektora szkoły
12. Komunikaty dyrektora szkoły
13. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
14. Listy pracowników
15. Akta osobowe pracowników
16. Akta osobowe byłych pracowników
17. Ewidencja urlopowa
18. Ewidencja chorobowa
19. Kartoteki wynagrodzeń
20. Dokumentacja fmansowo-ksiegowa
21. Księgi inwentarzowe

Nazwa: archiwum dokumentacji szkolnej
Komórki prowadzące: sekretariat, kadry, księgowość, dyrektor szkoły.

Sposoby i zasady udostępniania danych:
Archiwa udostępniane są organom uprawnionym w godzinach pracy szkoły.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie