I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Finanse i majątek szkoły
MENU
Finanse i majątek szkoły

I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie działa jako jednostka budżetowa Gminy Gryfino. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.
Szkoła posiada środki specjalne, które przeznacza głównie na:

  • poszerzenie oferty edukacyjnej (koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne),
  • uzupełnianie bazy materialnej,
  • organizowanie konkursów, turniejów, olimpiad szkolnych, miejskich i wyższego szczebla,
  • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych dla uczniów i ich rodziców.

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie