I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organy Szkoły » Rada Rodziców
MENU
Rada Rodziców

RADA RODZICÓW


Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. „trójki klasowe”, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas. 

W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:
- przewodniczący,
- z-ca przewodniczącego,
- skarbnik.

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie