I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Organy Szkoły » Wicedyrektor szkoły
MENU
Wicedyrektor szkoły

WICEDYREKTOR

 
 Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.
 
 Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Rozdziale IV  § 8  STATUTU.
 
 Wicedyrektorem jest mgr Aneta Czapiewska i mgr Żaneta Chodyniecka


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie